För Ungdom - Med Ungdom - Till Ungdom
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IBS Svedala
Innebandy

Disciplinspolicy/Föräldrarpolicy
DISCIPLINSPOLICY

Disciplinära åtgärder

Styrelsen har tagit fram riktlinjer för disciplinära åtgärder när ledare, spelare och föräldrar/supportrar avviker mot vår verksamhetsidé och övriga policydokument.

 

Ledare, spelare och förälder/supportrar som inte uppfyller kraven beträffande uppförande har ansvarig ledare och/eller Styrelsen rätt samt skyldighet att sätta under disciplinära åtgärder, detta kan ta sig uttryck i avvisning från träning/match eller kortare tids avstängning. Tyngden i bestraffningen skall alltid ställas i relation till överträdelsens storlek och eventuell skada den kan orsaka föreningen. Oavsett vad som ligger till grund för bestraffningen skall händelsen alltidrapporteras skriftligen till Styrelsen.

 

Disciplinära åtgärder för ledare

Om någon ledare i föreningen skulle bryta mot föreningens verksamhetsidé har vi alla en skyldighet att ta upp detta med den aktuella ledaren. Om situationen inte förbättras ska Styrelsen underrättas.

Detta gör vi för att föreningen och dess ledare kontinuerligt ska verka för att förbättra verksamheten.

Om Styrelsen kallas in är första steget ett samtal mellan Styrelsens utvalda personer och aktuell ledare.

Om situationen inte förbättras kan Styrelsen besluta om att avsätta ledaren från sitt uppdrag i föreningen.

 

Disciplinära åtgärder för spelare

Vår målsättning är att alla i respektive lag/grupp ska må bra, utvecklas och trivas i gruppen och med innebandyn. För att skapa trygghet är det av största vikt att man sätter gränser för vad som är acceptabelt beteende. Om någon bryter mot reglerna säger vi ledare till spelaren direkt.

Det är viktigt att den kritiken ges individuellt till spelaren och att den framförs på ett tydligt och klart sätt av ansvarig ledare.

Om problemet kvarstår ska ett samtal föras mellan spelare, ansvarig ledare och förälder om spelaren är under 18 år. Om någon av parterna önskar ska representant från Styrelsen medverka.

Om en spelare vid upprepade tillfällen bryter mot reglerna eller med uppsåt försöker skada eller kränka annan person kan en tidsbegränsad avstängning från träning och match utdelas.

Avstängningar som inte överstiger en match och/eller två träningar per säsong kan beslutas och delas ut av ansvarig ledare i åldersgruppen. 

Om spelare är under 18 år ska förälder till berörd spelare meddelas omgående. Styrelsen ska inom 3 dagar från dess att avstängningen utfärdats skriftligen meddelas. Redogörelsen till Styrelsen ska innehålla en kortfattad beskrivning kring händelseförloppet och berörda personer.

Om det anses finnas fog för en avstängning längre än en match och/eller två träningar ska beslut fattas av Styrelsen och vid en eventuell uteslutning ur föreningen ska beslut fattas av Styrelsen med utvalda personer. Alla beslut fattas i samråd med ledarstaben för berörd spelare.

 

Disciplinära åtgärder för föräldrar/supportrar

Disciplinära åtgärder för föräldrar/supportrar beslutas och delas ut av Styrelsen med utvalda personer.

Uteslutning från föreningen av förälder/supporter sker endast om vederbörande vid upprepade tillfällen visat synnerligen olämpligt beteende gentemot någon annan i föreningen, motståndare och/eller domare eller brutit mot föreningens verksamhetsidé. Innan uteslutning ska minst två separata samtal förts med föräldern/supportern, där föreningen tydligt markerat sitt avstånd från beteendet och påvisar de skyldigheter föräldern/supportern har som deltagare i föreningens verksamhet.


Styrelsen IBS Svedala 2016-11-30