För Ungdom - Med Ungdom - Till Ungdom
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IBS Svedala
Innebandy



Riktlinjer Idrott för barn


IBS Svedala Eagles följer RF:s anvisningar för hur barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas:

 

”I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.” 

 

Anvisningarna befäster ytterligare det idrottsrörelsen 1995 beslutade och är överens om genom Idrotten vill, och ska därför ses som RS vägledning vid tillämpningen av stadgarnas riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten. 


Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför.  


Anvisningarna bygger i all väsentlighet på att all idrottsverksamhet för barn och ungdomar ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen.   


Enligt Barnkonventionen är alla barn till och med 18 års ålder. Inom idrottsrörelsen har vi dock valt att göra en distinktion mellan barn och ungdomar, eftersom det ur idrottslig synvinkel finns stora skillnader mellan olika åldrar. Barn definieras därför som aktiva till och med tolv års ålder och ungdomar som de mellan 13-20 års ålder.   


Denna åldersgräns ska dock inte ses som absolut, utan snarare som ett riktmärke. Det ur idrottens synvinkel viktigaste är inte barnets kronologiska ålder utan dess fysiologiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå.   


Alla åldersgränser och utvecklingssteg bör därför vara flytande och tas successivt. Ett barnrättsperspektiv innebär att se till det enskilda barnets behov och förutsättningar på den utvecklingsnivå det befinner sig.  


Idrotten vill:

Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).

Idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.

Idrott för barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för den.

Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.

Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utvecklas och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja sig vid att ta ansvar för sig själva och andra.

Idrott för barn ska ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.

Barn mår bra av att utöva flera olika idrotter och ska ha rätt att göra detta i olika föreningar.

Idrottsrörelsen ska i samverkan med skolan bidra till ökad fysisk aktivitet inom ramen för den samlade skoldagen.

 

BARNENS IDROTT – LÅT DEN VARA PRECIS DET: BARNENS IDROTT!

· Barn som tycker idrott är kul, blir bättre på det – i sin egen takt.

· Barn behöver få känna sig duktiga, ofta, och ska mätas mot egen förmåga.

· Barn behöver få större delaktighet för att skapa motivation att idrotta.

· Barn behöver stöd och respekt när de tävlar, tränar och deltar inom idrott.

· Barn ska få lära sig förlora och vinna men med utveckling i fokus. 

(Citat Ackershandboken) 

 

Policyansvarig: Lars Sjöberg